قرارداد خصوصی ماساژ فول بادی

ماده ۱- اصطلاحات قراردادی

۱-۱- وب‌سایت: وب‌سایت ماساژ‌فول‌بادی با آدرس اینترنی «www.MassageFullBody.com»

2-۱- ماساژ‌فول‌بادی: آقای صمد رجعتی فاروجی(ماساژ‌فول‌بادی)

3-۱ کاربران: در این قرارداد کاربر ماساژور و کاربر ماساژ‌گیرنده و مشتری محصولات وب‌سایت ماساژ‌فول‌بادی به همراه هم با نام کاربران استفاده می‌شوند.

4-۱ کاربر ماساژور: شخص حقیقی است که پس از انعقاد قرارداد با ماساژ فول بادی به صورت حرفه ای در نوبت تعیین شده در وب‌سایت برای کاربر ماساژ گیرنده، ماساژ انجام می‌دهد و با توجه به تخصص خود خدمات انواع ماساژ را ارئه می‌دهد.

5-۱ کاربر ماساژگیرنده: شخص حقیقی است که از طریق وب‌سایت ماساژ فول بادی اقدام به رزرو نوبت ماساژ با کاربر ماساژور دلخواه خود می‌نماید و از خدمات ماساژ استفاده می‌کند.

6-۱- مشتری محصولات: شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به خرید محصولات ارائه شده در وب‌سایت ماساژ‌فول‌بادی می‌نماید.

7-۱ تخت ماساژ: تخت قابل حمل که به منظور راحتی ماساژور و با هدف کاهش فشارهای ناشی از انجام تکنیک‌های ماساژ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

8-۱ اپلیکیشن: نرم افزار کامپیوتری یا موبایلی (اپلیکیشن) متعلق به وب‌سایت ماساژ‌فول‌بادی که حق استفاده موقت از خدمات آن برابر توافقات و شرایط قرارداد حاضر به کاربران اعطا می‌گردد.

9-۱- قوانین و مقررات: قانون اساسی، قوانین عادی، آئین‌نامه‌های اجرائی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع.

ماده ۲- طرفین قرارداد

۱-۲- آقای صمد رجعتی فاروجی با شماره ملی 0860089649  مؤسس و صاحب امتیاز وب‌سایت «www.MassageFullBody.com»

۲-۲ شخص نامبرده با اطلاعات زیر که در این قرارداد کاربر ماساژور نامیده می‌شود:

تبصره1- مدارک الزامی اولیه که عبارت از تصویر (صفحه اول شناسنامه، کارت ملی، فیش تلفن ثابت یا قبضی که دارای آدرس محل سکونت باشد، عکس ۳*۴، گواهینامه معتبر ماساژ)، در زمان تنظیم قرارداد توسط کاربر ماساژور در وب‌سایت ماساژ فول بادی ثبت می‌گردد و آپلود ویدیوی شناسایی هویت درخواست دهنده به شرح تبصره‌ی بعد بایستی به یکی از صفحات رسمی ماساژ‌فول‌بادی در یکی از پیام رسان‌های اجتماعی ارسال گردد. صحت و اصالت مدارک مذکور بایستی به تایید ماساژ‌فول‌بادی برسد.

همچنین کاربر ماساژور متعهد می‌باشد در طول مدت قرارداد پیش از مدت انقضای گواهینامه ماساژ، نسبت به تمدید آن اقدام نموده و تصویر آن را در وب‌سایت ماساژ‌فول‌بادی ارسال نماید. در غیر اینصورت وب‌سایت ماساژ‌فول‌بادی نسبت به غیرفعال کردن کاربر ماساژور اقدام خواهد نمود.

تبصره2- کاربر درخواست دهنده بایستی ویدیوی شناسایی هویت مذکور در تبصره1 را با در دست داشتن کارت ملی خود و بیان جمله زیر ضبط نموده و در صفحه رسمی ماساژ‌فول‌بادی در یکی از پیام رسان های اجتماعی ارسال کند.

 ”اینجانب …………….. با کد ملی …………. با پذیرش مقررات سایت ماساژ‌فول‌بادی درخواست بازکردن حساب کاربری را در آن سایت دارم.“

ماده۳- موضوع قرارداد

حق استفاده موقت از خدمات اپلیکیشن و وب‌سایت ماساژ‌فول‌بادی در قالب ارائه خدمات مربوط به رزرو نوبت ماساژ و… توسط ماساژ فول بادی به کاربر ماساژور تحت سیستم آنلاین ماساژ فول بادی تحت ضوابط مقرر در قرارداد.

ماده۴- مدت این قرارداد از تاریخ باز شدن حساب کاربری در وب‌سایت به مدت سه ماه می‌باشد.

تبصره3 این قرارداد با توافق فعلی طرفین پس از انقضاء مدت قرارداد بدون نیاز به اعلام قصد و رضای مجدد تمدید خواهد شد مگر در صورت تحقق هر یک از ۱- اعلام و ابلاغ فسخ قرارداد توسط طرفین، ۲- غیرفعال نمودن کاربر توسط وب‌سایت ماساژ فول بادی ۳- انقضا مدت مجوز گواهینامه ماساژ.

ماده۵- مبلغ قرارداد

کاربر از هر دریافتی خود از مشتری (کاربر ماساژ گیرنده) میزان (۸۰٪آن‌ را به عنوان حق الـزحمه خود برداشـته و (۲۰٪ ) باقی مانده را به عنوان حق استفاده و بهره برداری از خدمات وب سایت ناخالص (شامل ارزش افزوده)  به شرکت پراخت خواهد کرد.

تبصره4- ماساژ‌فول‌بادی محق در تغییر میزان درصد حق استفاده و بهره برداری از خدمات وب‌سایت خواهد بود که از طریق شرایط قراردادی و برابر ماده ۱۱ قرارداد به کاربر ماساژور اعلام می‌گردد.

ماده۶- تعهدات کاربر ماساژور

۱-۶- کاربر ماساژور به هیچ‌عنوان حق ماساژ بدون ثبت رزرو نوبت در وب‌سایت ماساژ‌فول‌بادی را نخواهد داشت و متعهد می‌باشد هرگونه تماس و درخواست رزرو توسط مشتری را به طرف اول قرارداد توسط شبکه های اجتماعی اعلام شده در وب‌سایت و یا ایمیل رسمی وب‌سایت به نشانی «massagefullbody@info.com» ظرف مدت 12 ساعت از تاریخ تماس یا انجام ماساژ خارج از نوبت، به طرف اول قرارداد، با ذکر نام و نام‌خانوادگی، شماره موبایل و آدرس محل سکونت کاربر ماساژگیرنده یا محلی که در آن ماساژ انجام شده، اعلام نماید.

۲-۶– کاربر ماساژور تایید و اقرار می‌نماید که هیچگونه رابطه استخدامی و کاری مشمول قانون کار یا هر قانون خاص دیگر با طرف اول قرارداد و وب‌سایت را نداشته و ندارد و صرفا نامبرده استفاده‌کننده از خدماتی است که از طریق وب سایت و یا اطلاع رسانی از طریق ایمیل یا شبکه های اجتماعی یا اپلیکیشن به ایشان به منظور انجام ماساژ برای کاربر ماساژ گیرنده و یا تحویل دادن مرسولات ماساژ‌فول‌بادی به مشتریان محصولات باشد همچنین حق درخواست و گرفتن هیچگونه گواهی مبنی بر اشتغال به کار در ماساژ‌فول‌بادی را تحت هر عنوان اعم از تعهد حقوقی و گواهی اشتغال و غیره را نداشته و نخواهد داشت.

۳-۶ پایبندی به رفتار اجتماعی، شغلی، اخلاقی مناسب و قانونی و رعایت قوانین موضوعه و مقررات جمهوری اسلامی ایران توسط کاربر ماساژور و ماساژ گیرندگان، رعایت قوانین و آئین نامه انضباطی وب‌سایت ماساژ‌فول‌بادی در زمان استفاده از خدمات ماساژ‌فول‌بادی و تحویل مرسولات بر عهده کاربر ماساژور بوده و ماساژ‌فول‌بادی صرفا ارائه‌دهنده خدمات موضوع قرارداد بوده و نقشی در خصوص رعایت مقررات مربوط به کاربر ماساژور از طرف وی را ندارد و نهایتا کلیه مسئولیت های ناشی از تخلفات، تقصیر و قصور احتمالی کاربر ماساژور از جمله بروز صدمه بدنی و خسارت به کاربر ماساژگیرنده، کاربر سفارش‌دهنده یا اشخاص ثالث بر اساس اصول لاضرر و شخصی بودن جرائم و مجازات‌ها بر عهده فرد خاطی بوده و آقای صمد رجعتی فاروجی(ماساژ‌فول‌بادی) هیچگونه مسئولیتی اعم از کیفری و حقوقی در قبال ایشان، کاربر سفارش‌دهنده و یا اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی را نخواهد داشت. کاربر ماساژور اقرار می‌نماید که مقررات مربوط به انجام ماساژ توسط کاربر ماساژ گیرنده را مطلع بوده و نامبرده مکلف به رعایت کلیه مقررات در این خصوص می‌باشد.

۴-۶ کاربر ماساژور تایید می‌نماید که در ارتباط با فعالیت خود از کلیه قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه‌های اجتماعی، قوانین و همچنین قوانین مربوط به مالیات، عوارض و امور صنفی و نظایر آن کاملا مطلع بوده و از این حیث در صورت عدم اجرای قوانین و مقررات مربوط از سوی کاربر ماساژور هیچگونه مسئولیتی متوجه آقای صمد رجعتی فاروجی و ماساژ فول بادی نخواهد بود.

۵-۶– نظر به اینکه کاربران ماساژگیرنده از طریق وب‌سایت ماساژ‌فول‌بادی به کاربر ماساژور وصل می‌شوند و از خدمات وی جهت انجام امورماساژ استفاده می کنند، کاربر ماساژور موظف است برای حفظ اعتبار نام و برند ماساژ‌فول‌بادی و وب‌سایت، کلیه ضوابط اخلاقی پسندیده و شئون شرعی و رفتار احترام آمیز و امانت داری را در ارتباط با کاربران وب‌سایت و همکاران و اشخاص ثالث رعایت نماید. کاربر ماساژور متعهد می‌شود که چارچوب توصیه‌های ماساژ فول بادی از قبیل نوع رفتار با مشتریان را رعایت کرده و در هر حال کاربر ماساژور منحصرا مسئول و پاسخگوی هرگونه اعتراض و شکایات احتمالی کاربران و اشخاص ثالث در رابطه با نوع عملکرد، سرویس‌دهی و یا میزان اجرت دریافتی خواهد بود و کاربر ماساژور حق مطالبه مبلغی مازاد بر هزینه تعریف شده در وب‌سایت را به هر عنوان از عناوین مانند شیرینی، انعام و غیره را نخواهد داشت.

۶-۶- کاربر ماساژور موظف است کلیه مدارک الزامی اولیه که عبارت از تصویر (صفحه اول شناسنامه، کارت ملی، فیش تلفن ثابت یا قبضی که دارای آدرس محل سکونت باشد، عکس ۳*۴، گواهینامه معتبر ماساژ)، در زمان تنظیم قرارداد توسط کاربر ماساژور در وب‌سایت ماساژ‌فول‌بادی ثبت کند و آپلود ویدیوی شناسایی هویت را به یکی از صفحات رسمی ماساژ‌فول‌بادی در یکی از پیام رسان‌های اجتماعی ارسال کند.

۷-۶– کاربر ماساژور تعهد می‌نماید که حق دسترسی و بهره برداری از وب‌سایت و شبکه های اجتماعی مربوط به ماساژ‌فول‌بادی و موضوع قرارداد را به هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی ثالث واگذار ننموده و تنها شخصاً و با مباشرت مستقیم خود از این وب‌سایت استفاده نماید و کلیه اطلاعات مربوط به وب‌سایت و مراحل اجرایی موضوع قرارداد را به عنوان امین نزد خود محفوظ داشته و حق انتقال و در دسترس گذاشتن آنها را به کلیه اشخاص اعم از کاربران و اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی به هر نحو و بدون مجوز کتبی آقای صمد رجعتی فاروجی(ماساژ فول بادی) را نخواهد داشت. همچنین در فاصله استفاده از خدمات وب‌سایت از سوی شخصی غیر از کاربر ماساژور تا زمان مسدود شدن حساب کاربری، تمامی مسئولیت های قراردادی و قانونی متوجه شخص کاربر ماساژور خواهد بود.

۸-۶ کاربر ماساژور متعهد می شود تا پایان قرارداد با هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگری در زمینه موضوع قرارداد همکاری ننموده و خدمات موضوع قرارداد را صرفا و انحصارا از ماساژ فول بادی دریافت نماید.

۹-۶ کاربر ماساژور متعهد و ملتزم می‌باشد تمامی همکاری های لازم برای انجام فرایند تجهیز، آموزش و نظارت را انجام دهد.

۱۰-۶– در صورتیکه عدم انجام تعهدات قانونی و قراردادی توسط کاربر ماساژور به کاربرماساژ گیرنده یا مشتری محصولات یا هر شخص دیگر موجب الزام آقای صمد رجعتی فاروجی(ماساژ فول بادی) از طریق مراجع اعم از قضایی، اداری و اشخاص ذیصلاح به پرداخت وجهی تحت هر عنوان اعم از جزای نقدی یا خسارت به هر عنوان به اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی گردد، کاربر ماساژور متعهد و ملتزم می باشد کلیه وجوه مذکور را به آقای صمد رجعتی فاروجی(ماساژ فول بادی) پرداخت نماید. در این صورت آقای صمد رجعتی فاروجی(ماساژفول بادی) مجاز خواهد بود نسبت به وصول و برداشت خسارت وارده از محل تضمین و مطالبات کاربر ماساژور از شرکت یا اسنپ بدون نیاز به طی هیچگونه تشریفات قانونی و قضایی اقدام نماید و یا در صورت عدم کفایت مطالبات کاربر ماساژور برای جبران خسارت وارده، ماساژفول بادی مجاز خواهد بود نسبت به مطالبه آن ها از کاربر برابر قانون اقدام نماید.

۱۱-۶– کاربر ماساژور با مطالعه کامل مقررات، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط ماساژ‌فول‌بادی که در وب‌سایت ماساژ‌فول‌بادی وارد گردیده است، اقرار و تایید می‌نماید از مفاد آنها مطلع بوده و با آگاهی کامل متعهد و ملتزم می‌باشد کلیه مقررات، آئین نامه ها، ضوابط و دستورالعمل‌های ماساژ‌فول‌بادی از جمله قوانین و مقررات، شرایط حریم خصوصی و آئین نامه انضباطی کاربران ماساژور که بعنوان متمم‌های این قرارداد محسوب می‌شود را رعایت و عمل نماید و کلیه ضوابط مذکور برای کاربر ماساژور لازم الاتباع و لازم الاجرا می‌باشد و بدین وسیله ضمن اعلام پایبندی به کلیه موارد فوق، موافقت و رضایت خود را نسبت به تمکین نمودن از تصمیمات مراجع تصمیم گیرنده ماساژ‌‌فول‌بادی در خصوص اعمال ضمانت اجراهای مربوطه از جمله تنبیهات مندرج در آئین نامه انضباطی و تصمیمات کمیته انضباطی ماساژ‌فول‌بادی اعلام می‌نماید و بدین وسیله کلیه حقوق خود را نسبت به اعتراض  از تصمیمات مذکور اسقاط می‌نماید.

۱۲-۶ نظر به اینکه ماساژ فول بادی با ارائه خدمات در وب‌سایت به منزله یک واسط عمل کرده و تنها ارتباط میان کاربر ماساژور جهت انجام خدمات ماساژ به درخواست ماساژ گیرنده و مشتریان محصولات جهت دریافت سفارشات را تسهیل می‌نماید، ضامن صلاحیت، رفتار و اعمال کاربران ماساژور در مقابل کاربر ماساژ گیرنده و مشتران محصولات نبوده و هیچ مسئولیت حقوقی و کیفری در این خصوص و اتفاقات در هنگام ارایه خدمات نخواهد داشت.

۱۳-۶ کاربر ماساژور متعهد و مکلف می‌باشد کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد که بصورت کلی قید و برای آن وجه التزام تعیین گردیده است و همچنین کلیه تعهدات مندرج در آئین‌نامه انصباطی را که بر اساس تعهدات قراردادی و بصورت جزئی قید گردیده است را رعایت نماید و کاربر ماساژور اقرار می‌نماید که در صورت عدم انجام تعهد و بنا به تشخیص ماساژ‌فول‌بادی ملزم به جبران خسارت وارده ‌باشد.

۱۴-۶ با توجه به اینکه ممکن است جهت اجرای بهتر این قرارداد ماساژ‌فول‌بادی اقدام به سپردن تجهیزاتی از قبیل تخت ماساژ، یونیفرم و غیره بصورت امانت به کاربر ماساژور نماید، کاربر ماساژور متعهد می‌گردد ضمن استفاده از تجهیزات مذکور در حفظ و نگهداری تجهیزات دریافتی از ماساژ‌فول‌بادی کمال دقت را نموده و در صورت اتمام همکاری به جهات انقضا مدت قرارداد یا فسخ و غیرفعال کردن کاربر ماساژور، تجهیزات سپرده شده را اعم از عین و مثل را صحیح و سالم و همان شکل زمان تحویل، یا قیمت آن را در صورت عدم وجود عین و مثل ان به آقای صمد رجعتی فاروجی(ماساژ‌فول‌بادی) عودت نماید.

۱۵-۶- کاربر ماساژور متعهد میگردد در صورت بروز مشکل و یا شرایطی که منجر به عدم حضور ایشان در زمان مقرر برای ارایه خدمات ماساژ،به کاربر ماساژ گیرنده شود 12 ساعت قبل از زمان نوبت ماساژ موضوع را به کاربر ماساژ گیرنده و ماساژ فول بادی اطلاع دهد. همچنین کاربر ماساژور متعهد میگردد در صورت کنسل کردن نوبت ماساژ ۲۰٪ حق الزحمه آن نوبت ماساژ را به عنوان خسارت به ماساژ فول بادی پرداخت نماید.

۱6-۶- کاربر ماساژور مکلف به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در ارایه خدمات ماساژ  می باشد و نامبرده حق ماساژ خارج از ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی ایران را نداشته و کلیه مسئولیت ناشی از این موضوع بر عهده کاربر ماساژور می‌باشد.

۱7-۶ کاربر ماساژور اقرار می‌نماید که در زمان تنظیم این قرارداد، آئین نامه و دستورالعمل های داخلی ماساژ فول بادی را مطالعه نموده و اطلاع کامل از آنها دارد.

18-۶ کاربر ماساژور متعهد و ملتزم می‌باشد که در طی روزهای اعلام شده جهت آماده به کار بودن، آماده ارائه خدمات ماساژ به کاربران ماساژ گیرنده ماساژ فول بادی باشد و تامین کلیه ملزومات مربوط به ارایه خدمات ماساژ از جمله هزینه رفت‌و‌آمد، تخت قابل حمل ، لوازم یک بار مصرف ماساژ، روغن ماساژ و غیره است و ماساژ فول بادی در این خصوص هیچ گونه تعهدی ندارد.

19-۶- ید کاربر ماساژور نسبت به لوازم سپرده شده ، ید ضمانی بوده و نامبرده موظف به رعایت کلیه موارد فنی و ایمنی جهت حمل و تحویل آن به مقصد و به گیرنده می‌باشد. چنانچه به هر علتی از جمله تصادف، پرت شدن مرسوله، سرقت مرسوله ، آب دیدگی، برخورد جسم خارجی، کاربر ماساژور در نگهداری مرسوله سپرده شده دقت ننماید مسئولیت جبران و خسارت وارده بر عهده کاربر ماساژور بوده و اشخاص ذینفع از جمله سفارش‌دهنده، مالک کالا، ماساژ فول بادی حق طرح شکایت کیفری و تقدیم دادخواست نسبت به مطالبه حقوق و خسارت خود را خواهند داشت و پرداخت کلیه خسارات وارده بر عهده کاربر ماساژور می‌باشد و تضمین سپرده شده توسط کاربر ماساژور نزد ماساژ فول بادی قابل استفاده جهت جبران خسارات وارده خواهد بود.

20-۶- کاربر ماساژور پس از اعلام قبولی درخواست کاربر ماساژ‌گیرنده ملزم به ارائه خدمت ماساژ در نوبت تعیین شده می باشد مگر در موارد ضروری و با عذر موجه که در این خصوص می‌بایست کاربر ماساژور، ماساژ فول بادی را نسبت به عذر موجه خود مطلع نماید و مفاد بند 6-15 بایستی اجرا گردد.

21-۶- کاربر ماساژور متعهد و ملتزم می باشد در زمان ارائه خدمت ماساژ  دارای صحت کامل و سلامت عقل و هوش بوده و از استفاده هرگونه مواد خوراکی اعم از مواد مخدر، روان گردان، مشروبات الکلی و داروهای خواب آور و بعد از تزریق موادی که موثر در سلامتی و هوش شخص در زمان ارایه خدمت ماساژ باشد، خودداری نماید. ضمنا کاربر ماساژور مجاز به پذیرش و استفاده از هیچگونه کالا و مواد خوراکی از کاربر ماساژ گیرنده و مشتری محصولات نمی‌باشد.

تبصره۵– ید کاربر ماساژور نسبت به تجهیزات سپرده شده، ید ضمانی می‌باشد و نامبرده به هر جهت با یا بدون تعدی و تفریط ضامن خسارات وارد شده به تجهیزات سپرده شده می باشد و ماساژ فول بادی می تواند در صورت ورود خسارت به تجهیزات از محل مطالبات کاربر ماساژور یا اموال وی خسارت را جبران نماید.

۲2-۶- طبق ضوابط  و مقررات جمهوری اسلامی ایران، کاربر ماساژور خانم حق ارایه خدمات ماساژ برای آقایان را ندارد و همچنین کاربر ماساژور آقا حق ارایه خدمات ماساژ برای خانم ها را ندارد. از سوی دیگر کاربر ماساژ گیرنده آقا حق ارایه درخواست ماساژ توسط کاربر ماساژور خانم را ندارد و همچنین کاربر ماساژگیرنده خانم حق ارایه درخواست ماساژ توسط کاربر ماساژور آقا را ندارد و ماساژ‌فول‌بادی هیچ گونه مسئولیتی در قبال عدم رعایت این بند توسط کاربران خود نداشته و کاربران به صورت شخصی بایستی در برابر مراجع ذی صلاح پاسخگو و مسئول باشند.

ماده ۷- تضمین قرارداد (حسن انجام تعهدات)

کاربر ماساژور، موظف است تعهدات قانونی و قراردادی خود در انجام موضوع قرارداد از جمله رعایت شرایط قراردادی، مقررات، ضوابط، آئین نامه ها اعم از آئین نامه های انضباطی و دستورالعملهای ماساژ‌فول‌بادی در زمان استفاده از خدمات وب‌سایت را رعایت نماید و در صورت تخلف از انجام تعهدات، علاوه بر جبران خسارات وارده به کاربر ماساژ‌گیرنده یا اشخاص ثالث زیان دیده از اقدام کاربر، ملزم به پرداخت مبلغ  7۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل هفت میلیون تومان در وجه آقای صمد رجعتی فاروجی (ماساژ فول بادی) به عنوان خسارت  قراردادی می‌باشد.  

 ماساژ‌فول‌بادی محق خواهد بود در صورت تخلف از انجام تعهدات توسط کاربر ماساژور فوق شامل و نه محدود به ورود خسارت به ماساژ‌فول‌بادی اعم از مادی و معنوی نسبت به وصول خسارات از مطالبات کاربر ماساژور از ماساژ‌فول‌بادی اقدام و در مراجع ذی صلاح نیز حق شکایت خواهد داشت.

تشخیص ماساژ‌فول‌بادی در میزان خسارت وارده قطعی و لازم الاجرا بوده و کاربر ماساژور ضمن تمکین نسبت به نظریه ماساژ‌فول‌بادی در خصوص میزان خسارت مندرج در این ماده حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید. پرداخت کلیه هزینه های مربوط به اجرا و وصول تضمین و خسارت فوق بر عهده کاربر ماساژور می باشد. مدت قرارداد یا فسخ و غیرفعال نمودن کاربر ماساژور و تسویه حساب نامبرده با ماساژ فول بادی و تحویل کلیه تجهیزات به ماساژ فول بادی می‌باشد.

تبصره5 وجه التزام برای تخلف کاربر ماساژور که منجر به ورود صدمه و خسارت به کاربر ماساژ‌گیرنده می شود معادل ۳۰ درصد از دیه رسمی اعلام شده در سال ورود صدمه تعیین می‌گردد. کلیه شرایط ماده ۷ غیر از سفته و مبلغ وجه التزام حاکم بر این تبصره می‌باشد.

تبصره6 با توجه به تعیین خسارت نسبت به عدم انجام برخی از تعهدات قراردادی در متمم شماره یک قرارداد، خسارت قید شده در مواد ۷ و ۸ منحصر به تعهداتی می باشد که برابر متمم مذکور یا مواد دیگر قرارداد برای آن خسارت پیش بینی نشده باشد.

تبصره7– مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال از مبالغ پرداختنی به کاربر ماساژور به عنوان تضمین نگهداری و برگرداندن اقلام امانی نظیر یونیفرم و … نزد شرکت نگهداری می شود. این مبلغ در زمان اتمام همکاری و در صورت برگرداندن اقلام به همان شکل زمان تحویل، به کاربر ماساژور پرداخت خواهد شد. چنانچه به تجهیزات فوق خسارتی وارد گردد معادل مبلغ خسارت از وجه تضمین، کسر می‌گردد.

ماده ۸- تصدیقات قراردادی

کاربر ماساژور در کمال صحت عقل و اراده اقرار می‌نماید واجد کلیه شرایط قانونی و قراردادی نسبت به استفاده از خدمات ماساژ‌فول‌بادی جهت انجام موضوع قرارداد از جمله عدم سوءپیشینه، عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی و همچنین عدم استعمال و مصرف آنها بوده و همچنین اقرار می‌نماید کلیه اظهارات، اعلامات، تاییدیه ها، محتویات و مندرجات این قرارداد و اطلاعات اعلامی و مدارک ارائه شده به ماساژ‌فول‌بادی و هر آنچه که در آینده اعلام و ارائه می‌گردد منطبق با واقعیت و حقیقت می‌باشد. در صورتیکه به هر دلیل اعم از اعلام مراجع و اشخاص خلاف اظهارات کاربر ماساژور اعلام یا احراز گردد ماساژ‌فول‌بادی محق می‌باشد ضمن غیرفعال نمودن دائمی کاربر و به جهت تخلف نامبرده از موارد فوق نسبت به مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان خسارت و وجه التزام قراردادی در این خصوص اقدام نماید. وصول تمام یا قسمتی از خسارت و وجه التزام فوق از اعتبار ریالی کاربر نزد ماساژ‌فول‌بادی بلامانع می باشد. لازم به ذکر است وجه التزام ماده ۸ خاص تعهدات این ماده بوده و همچنین تضمین مندرج در ماده ۷ با تحقق تخلف این ماده قابل اجرا خواهد بود.

تبصره8– احراز شرایط و اعمال فسخ یا غیرفعال کردن کاربر ماساژور با ماساژ‌فول‌بادی می باشد و کاربر حق هیچ گونه اعتراضی نسبت به آن را نداشته و نخواهد داشت.

ماده ۹- شرایط خاتمه قرارداد (انقضا قرارداد و فسخ)

۱-۹- قرارداد بلافاصله پس از انقضاء مدت قرارداد بر اساس شرایط مندرج در مدت قرارداد خاتمه یافته و کاربر متعهد به انجام تشریفات مربوطه از جمله استرداد تجهیزات امانی، تسویه حساب و پرداخت مبلغ کل مورد اشاره در ماده ۵ به ماساژ فول بادی می باشد.

۲-۹ ماساژ‌فول‌بادی حق دارد در صورت عدم یا تاخیر در انجام تعهدات مندرج در قرارداد از جمله عدم ارائه یا تکمیل مدارک وعدم پرداخت حق ماساژ‌فول‌بادی توسط کاربر ماساژور بدون مراجعه به مراجع قضایی یا سایر مراجع ذیصلاح، در صورت احراز شرایط فسخ که در قرارداد و قانون قید گردیده است اقدام به فسخ قرارداد یا غیرفعال نمودن کاربر ماساژور نسبت به استفاده از خدمات وب‌سایت نماید و کاربر ماساژور ضمن پذیرش تصمیمات ماساژ‌فول‌بادی حق هرگونه اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید. لازم به توضیح است که غیرفعال نمودن کاربر توسط ماساژ فول بادی دلیل فسخ قرارداد می باشد.

۳-۹– کاربر ماساژور متعهد و ملتزم می باشد در صورت تمایل به قطع همکاری، قصد خود را یک ماه قبل به ماساژ فول بادی اعلام نماید و در صورت موافقت ماساژ‌فول‌بادی انجام خواسته مذکور موکول به تسویه حساب کامل با ماساژ‌فول‌بادی می باشد.

تبصره9 در صورت اعمال فسخ قرارداد و غیرفعال نمودن کاربر ماساژور توسط ماساژ‌فول‌بادی، کاربر ماساژور متعهد و مکلف می باشد نسبت به استرداد تجهیزات امانی، انجام تسویه حساب کامل با ماساژ‌فول‌بادی و پرداخت خسارت وارده به ماساژ‌فول‌بادی ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ یا غیرفعال کردن نماید.

ماده ۱۰- حوادث غیرقابل پیش بینی (قوه قاهره یا فورس ماژور)

۱-۱۰– در صورت بروز هرگونه حادثه خارجی از جمله بلایای طبیعی که غیرقابل پیش بینی و رفع برای طرفین باشد و مانع از اجرای موقتی یا دائمی تعهدات طرفین گردد، انجام تعهدات طرفین تا رفع آن معلق خواهد شد. در صورتی که اجرای تعهدات قراردادی پس از تعلیق به جهت طولانی بودن یا از بین رفتن امکانات میسر نگردد قرارداد منفسخ خواهد شد.

۲-۱۰ در صورتیکه حادثه خارجی داخل در مصادیق قوه قاهره نبوده لیکن مانع از اجرای تعهدات موقتی یا دائمی ماساژ‌فول‌بادی گردد از جمله قطع شدن سرویس های اینترنتی، تصمیمات لازم الاجرای مراجع ذیصلاح و موارد فنی ماساژ‌فول‌بادی تا رفع آن متعهد به اجرای قرارداد نمی‌باشد و در این خصوص کاربر ماساژور حق طرح ادعایی نسبت به شرکت را اعم از حقوقی و اداری نخواهد داشت.

ماده ۱۱- توافق از راه دور

۱-۱۱ طرفین توافق می‌نمایند جهت مبادلۀ آسان اطلاعات، کلیۀ تغییرات و الحاقیه‌های قرارداد حاضر اعم از زمان قرارداد، تغییر و اضافه کردن شروط از جمله افزایش حق استفاده و بهره بردای از وب‌سایت، اعمال حق فسخ و ارسال اخطاریه و ابلاغیه‌های مربوط به ماساژ‌فول‌بادی ، از طریق وب‌سایت  ماساژ‌فول‌بادی بعمل آید و طرف قرارداد ضمن پذیرش اطلاع از شرایط و روند اجرایی توافق از راه دور و به صورت الکترونیکی، موافقت خود را نسبت به اعمال هر گونه شرایط و توافق جدید را از طریق فضای مجازی و بصورت الکترونیکی اعلام می‌کند.

۲-۱۱– حساب کاربری ایجاد شده برای کاربر، متعلق به شخص کاربر و استفاده از آن قائم به شخص نامبرده و غیر قابل انتقال می باشد، کلیه مسئولیت های مربوط به حفظ و حراست از حساب کاربری برعهدۀ کاربر است، کاربر ضمن پذیرش کلیه مسئولیت ناشی از استفاده حساب کاربری، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور اعم از شکل، عبارت، تائیدیه، انتخاب اشکال و تائید آنها را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ کاربر غیر قابل استماع و مردود است.

۳-۱۱ کاربر ماساژور اقرار می‌نماید هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام‌های صادره از طرف ماساژ‌فول‌بادی به منزله امضاء الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هر گونه ادعائی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود می‌باشد.

۴-۱۱ کلیه رویه‌های حقوقی و فنی اعم از احراز هویت کاربر، ایجاب و قبول، امضا الکترونیکی و تائیدیه های مرتبط ارائه شده توسط ماساژ‌فول‌بادی جهت انعقاد قرارداد الکترونیکی با کاربر از طریق وب‌سایت مورد قبول کاربر بوده و هر گونه روش فنی جهت تنظیم قرارداد از جمله ایجاب و قبول به مثابه توافق کتبی می‌باشد و هر گونه ادعایی اعم از انکار و  تردید نسبت به قرارداد الکترونیکی غیر قابل استماع و مردود می‌باشد.

۵-۱۱– با توجه به انعقاد قرارداد حاضر به صورت الکترونیکی و در فضای مجازی، کاربر قبولی خود نسبت به تعیین اقامتگاه آقای صمد رجعتی فاروجی را به عنوان محل انعقاد قرارداد اعلام می‌نماید.

۶-۱۱ کاربر با امضاء قرارداد قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هر گونه  اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق وب‌سایت و الکترونیکی اعلام می‌نماید.

ماده ۱۲- سایر شرایط

۱-۱۲– هیچ یک از مواد و مفاد قرارداد حاضر به معنای شراکت، وجود رابطه کارگر و کارفرمایی و پیمانکاری بین کاربر ماساژور و ماساژ‌فول‌بادی نبوده و نخواهد بود.

۲-۱۲ هیچ یک از طرفین جز با توافق کتبی طرف دیگر حق واگذاری تکالیف و حقوق مندرج در این قرارداد را به اشخاص ثالث ندارد.

۳-۱۲ این قرارداد هرگونه توافق یا ترتیبات شفاهی یا کتبی را که ممکن است در گذشته بین طرفین واقع شده باشد را فسخ می‌کند.

۴-۱۲- اصلاح و تغییر این قرارداد فقط با توافق کتبی طرفین یا نمایندگان مجاز آن ها امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۱۳- نمایندگان ماساژ‌فول‌بادی

با توجه به مصوبات مندرج در متمم شماره یک این قرارداد  هر شخص یا اشخاصی که توسط ماساژ‌فول‌بادی جهت رسیدگی به اعمال، رفتار و کردار کاربران با هر عنوانی اعم از کمیته انضباطی و همچنین اتخاذ تصمیم و اعمال ضمانت اجراها، تشویقات و تصمیمات برابر این قرارداد و آئین نامه های مذکور و هرگونه مصوبه و دستورالعمل و تصمیمات دیگر در حال و آینده معرفی می شوند بعنوان نمایندگان قانونی ماساژ‌فول‌بادی بوده و تصمیمات و اقدامات نامبردگان به مانند تصمیمات ماساژ‌فول‌بادی بر اساس اختیارات و مصوبات مذکور مورد تایید کاربر ماساژور می باشد و کاربر ماساژور حق خود را از هرگونه اعتراض نسبت به تصمیمات و اقدامات مذکور سلب و ساقط نموده و ملزم و مکلف به اجرای تصمیمات مذکور می‌باشد.

ماده ۱۴- محرمانگی و عدم رقابت

کاربران ماساژور ، حین رابطه کاری برابر این قرارداد و نیز یک سال پس از اتمام آن نمی‌توانند به اقداماتی که به منافع مشروع ماساژ‌فول‌بادی صدمه وارد می آورد، مبادرت نمایند. به طور اخص، آنها باید تمام اسرار ماساژ‌فول‌بادی و همچنین کاربر ماساژ گیرنده یا مشتری محصولات را که حین کار در مورد ماساژ فول بادی یا فعالیت‌هایش به دست آورده است حفظ نماید. کاربر ماساژور نمی تواند هیچگونه اطلاعاتی را که در ارتباط با انجام وظایف به دست آورده اند و افشای آنها برای طرف مقابل یا شخص ثالث اثر منفی دارد، برای افراد غیرمسئول بازگو یا منتشر نمایند. ضمنا کاربر ماساژور متعهد و ملتزم می باشد که در دوران این قرارداد با شخص دیگری که دارای کار مشابه با ماساژ‌فول‌بادی می باشد هیچگونه همکاری نداشته باشد.

ماده ۱۵- اقامتگاه قانونی طرفین

نشانی‌های اعلام شده از سوی ماساژ‌فول‌بادی و کاربر مندرج در این قرارداد اقامتگاه قانونی تلقی و کلیه مکاتبات ارسالی از سوی هریک از طرفین یا مراجع قانونی به نشانی مذکور ابلاغ شده محسوب می‌گردد، مگر اینکه طرفین قبلا تغییر نشانی را به طور کتبی به یکدیگر اطلاع داده باشند.

ماده ۱۶- رسید مدارک

کاربر موظف است که برای تحویل مدارک رسید صادر شده از شرکت را به همراه داشته باشد.

ماده ۱۷- نسخ قرارداد

این قرارداد در ۱ نسخه بین طرفین تنظیم و طرفین در کمال صحت سلامت عقل و اراده اقدام به امضای قرارداد نموده و برابر قانون از جمله مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۳۲۸ قانون مدنی بین طرفین و قائم مقامان قانونی آنها لازم الاجرا و لازم الاتباع می‌باشد.

این قرارداد در ۱۷ ماده و 9  تبصره تنظیم و به امضا طرفین رسید و مفاد آن برابر مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیک برای طرفین لازم الاتباع و لازم الاجرا می‌باشد.